koncertpedagogia.hu

kp :: müpa koncepció ::  kurzus :: műsorajánló :: szövegek :: linkek :: menü

IKT az oktatásban

2017/2018 tavaszi félév 

  

 

Gyakorlat pénteken 8.30-10.00-ig a Wesselényi utcai épület 18. előadójában:

Február 9.

Információ, kommunikáció, információs társadalom,

Február 16.

Az oktatástechnológia története, neveléselméleti vonatkozásai

Február 23.

Audiovizuális eszközök, multimédia az oktatásban

Március 2.

Informatikai eszközök, hardverek,

Március 9.

Alapvető felhasználói programok, prezentáció, honlapszerkesztés

 

 

Március 23.

Digitális kép-és hangrögzítés, -szerkesztés

 

 

Április 6.

Internetes tudásbázis, kollektív tartalmak,

Április 13.

Oktatóprogramok, digitális oktatási környezet

 

 

Április 27.

Közösségi kommunikáció, internetes kultúra

Május 4.

Web2.0 a mindennapokban és az oktatásban, mobilkommunikáció

Május 11.

E-learning, a jövő iskolája

Május 18.

Etikai kérdések, szerzői jogok, biztonság, védelem

 

  

Teljesítési feltételek és értékelés:

  • A gyakorlat teljesítésének alapfeltétele az órákon való rendszeres részvétel, amit az első órától katalógussal ellenőrzök. Aki bármilyen okból ötnél többször mulaszt, vizsgázni köteles.
  • További feltétel az általam közreadott kötelező szóbeli és írásbeli feladatok teljesítése.
  • Aki háromnál több alkalommal mulaszt, a kiadott feladatok önkéntes teljesítésével kompenzálhat.
  • Aki mulasztásai miatt (ötnél több alkalom) vizsgázni köteles, a megadott tételsor alapján, a közreadott írásos anyagokból tud felkészülni. A felelet kompenzálja a hiányzásokat és a kötelező szemináriumi felelet hiányát. Az írásbeli feladat ugyanúgy elvégzendő, mint az órát rendszeresen látogató, gyakorlati jeggyel értékelt hallgatók számára.

 

Témák és tételek

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

Vissza a kurzusokhoz