koncertpedagogia.hu

kp :: müpa koncepció ::  kurzus :: műsorajánló :: szövegek :: linkek :: menü

Koncertpedagógia 2017/2018 őszi félév

  

 

Szeminárium pénteken 8.30-10.00-ig a Wesselényi utcai épület 18. termében:

Szeptember 15. Bemutatkozás, a koncertpedagógia kurzus témáiról, a feladatokról

Szeptember 22. A zenei befogadásról, a befogadói kompetenciákról

Szeptember 29. Generativitás, generatív készségek fejlesztése

Október 6.  Kreatív zenei gyakorlatok

*  *  *

Október 20. Kreatív játék hangokkal és hangszerekkel

Október 27. A zeneközvetítés eszközrendszere

*  *  *

November 10. Zeneközvetítés a gyakorlatban

November 17. A moderált hangverseny

November 24.  Moderáció a gyakorlatban

December 1.  Koncerttervezés

December 8.  Koncerttervezés a gyakorlatban

December 15. Koncertpedagógia az iskolában

  

Teljesítési feltételek és értékelés:

·        A kurzus teljesítésének alapfeltétele az órákon való rendszeres és aktív részvétel, amit az első órától katalógussal ellenőrzök.

·        Aki háromnál több, ötnél kevesebb alkalommal mulaszt, egyénileg egyeztetett írásbeli munkával kompenzálhat.

·        Az értékelés a félév során közzétett szóbeli és írásbeli feladatok teljesítése alapján történik.

  

Kötelező irodalom

Bernstein, Leonard: Hangversenyek fiataloknak. Zeneműkiadó, 1974

Körmendy Zsolt: Koncertpedagógia. Jegyzet, 2016

Ajánlott irodalom:

Adorno, Theodor W.: Zene, filozófia, társadalom. Gondolat Kiadó, 1970

Barkóczi Ilona - Pléh Csaba: Kodály zenei nevelési módszerének pszichológiai hatásvizsgálata, Bács megyei Lapkiadó Vállalat, 1977

Bernstein, Leonard: A muzsika öröme. Gondolat Kiadó Budapest, 1976

Csíkszentmihályi Mihály: Flow - Az áramlat. Akadémiai Kiadó, 2001

Dahlhaus, Carl: Az abszolút zene eszméje. Typotex Budapest, 2004

Dahlhaus, Carl - Eggebrecht, Hans Heinrich: Mi a zene? Osiris Kiadó Budapest, 2004

Dimény Judit: Hang-játék. Zeneműkiadó, 1981

Eggebrecht, Hans Heinrich: A nyugat zenéje. Typotex Budapest, 2009

Feuer Mária: Kinek kell a modern zene? Zeneműkiadó Budapest, 1970

Forrai Katain: Ének az óvodában. Editio Musica, 1991

Gabnai Katalin: Drámajátékok. Helikon Kiad, 1999

Gülke, Peter: Szerzetesek, polgárok, trubadúrok. Zeneműkiadó Budapest, 1979

Körmendy Zsolt: Koncertpedagógia – avagy a befogadói kompetenciák fejlesztése a hangversenyteremben. A Művészetek Palotája szakmai kiadványa, 2008

Kroó György (szerk.): Zene és műveltség. Zeneműkiadó Budapest, 1970

Kroó György-Feuer Mária (szerk.): Vita a zenepedagógiáról. Zeneműkiadó Budapest, 1972

Laczó Zoltán: Zenehallgatás az általános iskola alsó tagozatában. Tankönyvkiadó, 1987

Lebrecht, Norman: Művészek és menedzserek. Európa Kiadó, 2000

Lissa, Zofia: Zene és csend. Gondolat Kiadó, 1993

Losonczi Ágnes:  A zene életének szociológiája. Zeneműkiadó, 1969

Maróthy János: Zene és ember. Zeneműkiadó Budapest, 1980

Mátrai László: Élmény és mű. Gondolat Budapest, 1973

Menuhin, Yehudi-Davis, Curtis: Az ember zenéje. Zeneműkiadó Budapest, 1981

Molnár Antal: Az új muzsika szelleme. Dante Könyvkiadó Budapest, 1947

Pernye András: A nyilvánosság. Zeneműkiadó Budapest, 1981

Pernye András: Előadóművészet és zenei köznyelv. Zeneműkiadó Budapest, 1974

Retkes Attila-Várkonyi Tamás (szerk.): Zene, művészet, piac, fogyasztás – NKA kutatások 5. Kultindex Budapest, 2010

Roth, Ernst: Zene és üzlet. Zeneműkiadó Budapest, 1972

Sáry László: Kreatív zenei gyakorlatok. Jelenkor Kiadó Pécs, 1999

Surányi László: Megszólít vagy elvarázsol? Typotex Budapest, 2008

Szabolcsi Bence: A művész és közönsége. Zeneműkiadó Budapest, 1952

Ujfalussy József: Zenéről, esztétikáról. Zemenűkiadó Budapest, 1980

Vedres Csaba Mi az, hogy könnyűzene? Kairosz Kiadó, Budapest 2006

Vitányi Iván A "könnyű műfaj" Kossuth Könyvkiadó Budapest 1965

Vitányi Iván A zene lélektana Gondolat Budapest 1969

Vitányi Iván-Sági Mária Kreativitás és zene Akadémiai Kiadó

Vitányi Iván-Sági Mária Kreativitás és zene Akadémiai Kiadó

Wicke, Peter A szórakoztató zene Mozarttól Madonnáig Atheneaum 2000 Kiadó 2000

Zoltai Dénes A zeneesztétika története Kávé Kiadó 2000

 

 

 

Vissza a kurzusokhoz