koncertpedagogia.hu

kp :: müpa koncepció ::  kurzus :: műsorajánló :: szövegek :: linkek :: menü

Zeneközvetítés és zenepedagógia (MA60)

2017/2018 őszi félév 

  

 

Előadás és gyakorlat szerdán 12.00-14.15-ig a Wesselényi utcai épület 22. előadójában:

Szeptember 13. Bevezetés, a zenei nevelés területei, követelmények és számonkérés

Szeptember 20. Befogadás és zeneértés, befogadás és fogyasztás

Szeptember 27. Befogadói kompetenciák fejlesztése – az adekvát befogadói attitűd

Október 4. A koncertpedagógia alapjai és a zeneközvetítés tipológiája

*  *  *

Október 18. Zenei fejlődésmodellek – korai fejlesztés és a zenei többnyelvűség

Október 25. Zene és kreativitás, generativitás és zene

*  *  *

November 8. Az egyes zenei képességek fejlesztése

November 15. A zenei tehetség fogalma, felismerése, fejlesztése

November 22. Zene és mozgás, zene és vizualitás

November 29. Kreatív zenei játékok és improvizáció

December 6. 20. századi zenepedagógiai irányzatok és a Kodály-pedagógia Magyarországon

December 13. A populáris műfajok a zeneoktatásban

 

 

Teljesítési feltételek és értékelés:

·         A kurzus teljesítésének alapfeltétele az előadásokon és gyakorlatokon való rendszeres részvétel, amit az első órától katalógussal ellenőrzök.

·         Az előadások anyagából a félév során közzétett vizsgatematika alapján szóbeli vizsgán kell beszámolni.

·         A gyakorlat értékelése az elvégzett feladatok alapján történik.

·         Aki háromnál több, ötnél kevesebb alkalommal mulaszt, egyénileg egyeztetett írásbeli munkával kompenzálhat.

 

Témák és tételek  

 

Kötelező irodalom:

 

Körmendy Zsolt: A koncertpedagógiáról. Tanulmány a „Liszt Ferenc Zeneakadémiája, az európai felsőoktatás megújuló központja Budapesten” című kiemelt projekt keretben, Budapest, 2012

Turmezeyné Heller Erika – Balogh László: Zenei tehetséggondozás és képességfejlesztés. Kocka Kör  & Faculty of Central European Studies, Constantine the Philosopher University in Nitra, Debrecen, 2009

                                                       

Ajánlott irodalom:

Dobszay László: Kodály után. Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet Kecskemét, 1993

Györgyné Koncz Judit: A zenei nevelés tantervi szabályozása. Károli Egyetemi Kiadó, 2007

Janurik Márta: A zenei képességek szerepe az olvasás elsajátításában. In: Magyar Pedagógia 108. évf. 4. szám, http://www.magyarpedagogia.hu/document/Janurik_MP1084.pdf

Kis Jenőné (Kenesei Éva): Alternatív lehetőségek a zenepedagógiában. Tárogató Kiadó Budapest, 1994

Kokas Klára: Képességfejlesztés zenei neveléssel. Zeneműkiadó Budapest, 1983

Kroó György (szerk.): Zene és műveltség. Zeneműkiadó, Budapest, 1972

Leonard Bernestein: Hangversenyek fiataloknak. Zeneműkiadó Budapest, 1974

Losonczi Ágnes: A zene életének szociológiája. Zeneműkiadó, Budapest, 1969

Sándor Frigyes (szerk.): Zenei nevelés Magyarországon. Zeneműkiadó Vállalat Budapest, 1964Vitányi Iván – Sági Mária: Kreativitás és zene. Akadémiai Kiadó Budapest, 2003

Szabó Csaba: Hogyan tanítsuk korunk zenéjét? Kriterion Könyvkiadó Bukarest, 1977Szőnyi Erzsébet: Zenei nevelési irányzatok a XX. században. Tankönyvkiadó Vállalat, 1988

 

Folyóiratok cikkei.

 

 

 

Vissza a kurzusokhoz